COVID-19

Aktualizace informací týkajících se podpory zaměstnavatelů ze strany státu

Dovolujeme si aktualizovat informace týkající se podpory zaměstnavatelů ze strany státu (Cílený program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“). Oproti původnímu Programu, jak byl schválen dne 19. a 23. března 2020 Vládou ČR, došlo dnes, zřejmě v důsledku připomínkování Programu ze strany různých zájmových skupin i odborníků, k poměrně zásadním změnám. Dále uvádíme alespoň stručný přehled těchto změn. (Pokračování textu…)
———— V í c e

Koronavirus a často kladené otázky – obecné

V souvislosti s pandemií koronaviru vzniká celá řada otázek. Pro naše klienty i další uživatele jsme připravili stručný přehled nejčastějších dotazů a odpovědí. Informace jsou aktuální ke dni 29.3.2020. Co je to nouzový stav? Nouzový stav vyhlašuje vláda nebo předseda vlády na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. Může být vyhlášen pro omezené území nebo pro…
———— V í c e

E-mailová komunikace a obchodní sdělení

V souvislosti s aktuální situací ohledně šíření viru SARS-COv-2, kdy se pro zamezení šíření viru doporučuje maximálně omezit osobní kontakt, fyzické i právnické osoby hledají nové možnosti komunikace nahrazující osobní přítomnost účastníků. Jedním z nejčastěji využívaných kanálů je e-mailová komunikace. Je třeba však myslet na to, že obchodní emailová komunikace může za určitých okolností naplňovat znaky tzv. obchodních sdělení.  (Pokračování textu…)
———— V í c e

Pracovněprávní oblast

Zaměstnavatelé po celém světě nyní čelí mnohým zcela novým problémům v pracovně-právní oblasti v souvislosti s pandemií koronaviru. Pro naše klienty i další zaměstnavatele potýkající se s řadou praktických otázek, jak v určitých situacích postupovat, jsme připravili  stručný přehled nejčastějších dotazů a odpovědí, rozdělených do několika základních oblastí.  (Právní stav ke dni 23. 3. 2020) (Pokračování textu…)
———— V í c e

Dopad na smluvní vztahy

Velká část našich klientů se ptá, co se stane, když nebudou schopni plnit své závazky ze smlouvy, případně, co mají dělat, pokud jim jejich smluvní partner sdělí, že pandemie neumožňuje, aby splnil své závazky vůči nim. Odpověď na tyto otázky nebude často jednoduchá ani jednoznačná. Nelze než doporučit všem smluvní stranám, aby si prošly své smlouvy a vytipovaly ty, které…
———— V í c e

COVID 19 – Výzvy, které musí podnikatelé i korporace urgentně řešit

Pandemie koronaviru vyvolala řadu dosud neznámých a kritických otázek pro všechny podnikatele a firmy (a samozřejmě i jiné občany). Jaké jsou povinnosti vůči zaměstnancům a dalším osobám, které pracují pro vaši organizaci? Jaké jsou konsekvence v oblasti pojištění? Mám a mohu zrušit smluvní závazky, mám svolat valnou hromadu, schůze orgánů? Zpracovali jsme přehled základních oblastí a postupů, které by měl každý…
———— V í c e
Menu