Antivirus a odložení plateb pojistného

Odložení plateb pojistného a „skrytá“ komplikace pro zaměstnavatele, prodloužení Programu Antivirus a nový režim C

 

Odložení plateb pojistného:

Dne 27. května 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon, na základě kterého mají zaměstnavatelé možnost odložit platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance za kalendářní měsíce květen až červenec 2020 (splatné dne 20. června, 20. července a 20. srpna), a to až do 20. října 2020. Tato „úleva“ činí 24,8% z vyplácených mezd. Pokud se však zaměstnavatel rozhodně možnosti odložení platby sociálního pojištění využít, zaplatí za období odkladu „penalizační přirážku“, která odpovídá pětině zákonem stanoveného penále. Platba odloženého pojistného se tak vlastně navýší o necelá 4 % p. a. Pojistné připadající na zaměstnance (6,5%) musí zaměstnavatelé uhradit v plné výši bez odkladu.

Využití této možnosti má jedno úskalí, a to, že dle výkladu MPSV není možno souběžně žádat o podporu v Programu Antivirus. Zaměstnavatelé se tak musí rozhodnout, zda se jim více „vyplatí“ využít možnosti odkladu pojistného, anebo zda žádat o částečnou refundaci vyplacených náhrad mezd při překážkách v práci v rámci Programu Antivirus, který byl prodloužen až do konce srpna, jak je uvedeno níže. Dlouho panovala nejistota, jak to se souběžným využitím obou těchto možností je, kdy část odborníků se přikláněla k tomu, že s ohledem na to, že v rámci Programu Antivirus odpadla podmínka doložení bezdlužnosti. V dohodě s Úřadem práce, kterou zaměstnavatelé museli uzavřít, je však ustanovení upravující případy, kdy zaměstnavatel musí příspěvek v rámci Antiviru vrátit. Jedním z těchto případů je, pokud zaměstnavatel neodvede platbu na sociální zabezpečení a zdravotní pojistné.

Současně upozorňujeme, že v tomto zákoně bylo přijato i jedno nenápadné, ale zásadní ustanovení, které může výrazně zkomplikovat přijímání nových zaměstnanců či jejich propouštění. Předmětné ustanovení spočívá ve změně zákona o nemocenském pojištění, konkrétně ve změně lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení při vzniku a skončení pracovního poměru. Doposud činila tato lhůta 8 kalendářních dnů. Nově bude mít zaměstnavatel povinnost učinit tyto kroky nejpozději v následující pracovní den. Takováto lhůta bude v praxi velmi těžko splnitelná. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost však nesplní, vystavuje se riziku udělení pokuty až do výše 20 tisíc korun. Tato změna by měla být účinná od 1. září 2020. Je však možné, že do doby nabytí účinnosti se podaří v rámci legislativních procesů docílit zrušení této pro zaměstnavatele nepříznivé změny.

 

Prodloužení Programu Antivirus:

Dne 25. května 2020 Vláda ČR rozhodla o prodloužení Programu Antivirus do konce srpna 2020.

 

Nový Režim C Programu Antivirus a jeho podmínky:

Vláda ČR dne 25. května 2020 schválila návrh zákona MPSV na další pomoc zaměstnavatelům (prezentovaný jako Režim C Antivirus) spočívající odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění, avšak pouze pro zaměstnavatele, kteří mají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru. Opět se jedná o tu část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Zásadní podmínkou pro aplikaci tohoto režimu je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Pozor, stejně jako v případě odložení plateb pojistného, i zde platí, že aby mohl zaměstnavatel využít režimu C, nemůže čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy refundaci vyplacených náhrad mezd za překážky v práci na straně zaměstnavatele. (Zaměstnavatel si musí vybrat, zda bude čerpat podporu v režimu B, anebo zda využije odpuštění plateb pojistného režimu C, nelze obojí současně.) Návrh zákona bude nyní projednáván Poslaneckou sněmovnou a Senátem ve stavu legislativní nouze. Je možné, že v rámci legislativního procesu dojde k určitým změnám v navrhovaných podmínkách. Vývoj budeme nadále sledovat.

V případě potřeby bližších informací či konzultací k výše uvedené problematice jsme samozřejmě k dispozici a neváhejte nás kontaktovat na sak@advokatvam.cz 

 

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.
Mgr. Štěpánka Štelcigová, advokátka

 

Předchozí příspěvek
Právní vztahy k nemovitostem: Často kladené otázky
Následující příspěvek
Nový program finanční podpory podnikatelům: „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“
Menu