# KAUZY

Naše významné kauzy

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o. poskytuje právní služby různým společnostem, velkým, středním i malým podnikatelským subjektům, ale i soukromým osobám či obcím. Podnikatelská činnost klientů se pohybuje od výroby a distribuce, mezinárodního obchodu, developmentu nemovitostí a propagačních služeb až k zasilatelství, finančním službám, odpadovému hospodářství a cestovnímu ruchu.
S ohledem na povinnost mlčenlivosti advokáta a důvěrnou povahu vztahu mezi klientem a advokátem nejsme oprávněni zveřejnit zde obchodní názvy a jména našich klientů, mezi které patří jak významné mezinárodní společnosti, tak řada významných zástupců českého podnikatelského prostředí. Nicméně můžeme uvést, že v oblasti obchodního práva jsme našim klientům poskytovali kompletní právní servis například v následujících významných případech:

/ 01

Fúze
a akvizice

Koupě a prodeje akcií, nabytí a převody podílu v obchodních společnostech, a to pro klienty podnikající v těchto oborech – distribuce motorových vozidel, zdravotnictví, výstavba a prodej bytů a rodinných domů, velkoobchod a maloobchod s hutním materiálem, maloobchod s luxusním zbožím; při těchto transakcích jsme zastupovali jak převodce, tak nabyvatele; celková hodnota transakcí, na nichž jsme se podíleli, dosahuje řádu miliard Kč s jednotlivými případy v hodnotě až stovek milionů Kč.

Kompletní právní prověrky (due diligence) obchodních společností v souvislosti s prodejem nebo koupí obchodní společnosti.

Kompletní právní asistence při nepřátelském převzetí nebo ovládnutí obchodní společnosti a poskytnutí právní obrany při pokusu o nepřátelské převzetí nebo ovládnutí obchodní společnosti.

Kompletní právní asistence při přeměnách obchodních společností ve formě fúze, rozdělení a změny právní formy, a to pro klienty podnikající v těchto oborech – distribuce motorových vozidel, zdravotnictví, výstavba a prodej bytů a rodinných domů, velkoobchod a maloobchod, vydavatelství.

/ 02

Hospodářská soutěž

Kompletní právní poradenství pro importéra motorových vozidel v souvislosti se změnou blokových výjimek EU v oblasti distribuce motorových vozidel, včetně prací na nové smluvní dokumentaci a řešení smluvních vztahů v distributorské síti.

Pravidelné posuzování slučitelnosti obchodních praktik v oblasti vertikálních dohod, zejména v oblasti distribuce motorových vozidel s českým a evropským právem na ochranu hospodářské soutěže.

Právní asistence v oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně zpracovávání dokumentace pro schvalování fúzí a zastupování klienta jak před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak před soudy.

/ 03

Developerské projekty

Kompletní právní asistence při developerských projektech od nákupu pozemků pro výstavbu až po prodej bytů a rodinných domů konečným uživatelům.

Kompletní právní asistence týkající se transakcí v oblasti realit – prodeje a nákupy významných rezidenčních, průmyslových a komerčních objektů a analýzy vlastnických titulů.

/ 04

Insolvenční řízení

Zastupování věřitele v insolvenčním řízení, který nabyl 100% podíl společnosti v úpadku, a následně v reorganizaci uspokojil v plné výši všechny věřitele; jednalo se o první reorganizaci tohoto druhu v České republice, při které došlo k úplnému uspokojení všech věřitelů, a jejíž hodnota přesahovala 250.000.000 Kč.

/ 05

Obchodní spory

Zastupování v soudním řízení ve sporu o poskytnutí přiměřené kompenzace za převzetí distributorské sítě; v soudním řízení jsme pro klienta úspěšně obhájili částku přesahující jednu miliardu Kč.

Menu