Nový program finanční podpory podnikatelům: „COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“

Dne 4. ledna 2021 schválila vláda nový program finanční podpory podnikatelům s názvem „Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny“. V rámci tohoto programu by někteří z Vás mohli čerpat finanční podporu. První výzva v Programu by měla být vyhlášena již dne 15. ledna 2021. Žádosti je nutno podávat elektronicky a budou administrovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  Níže jsou uvedeny základní parametry programu.

Program je určen podnikatelům:

 • kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona (pouze v určitých Programem stanovených sektorech, viz níže),
 • kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb,
 • a kteří mají zaměstnance v pracovním poměru či tzv. spolupracující OSVČ.

 

Podpora je poskytována ve formě tzv. příspěvku na zaměstnance a základní parametry pro výpočet jsou následujícím způsobem:

 • 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena:
  • počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády (počet uznatelných dnů je pro jednotlivé sektory stanoven přímo v příloze Programu),
  • v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek,
  • počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

 

Podpora je poskytována na: 

 • náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

 

Dle Programu je oprávněným žadatelem pouze podnikatel, který vykonává činnost spadající do jednoho ze sektorů stanovených v příloze Programu a kterému byl krizovými opatřeními omezen či zakázán prodej zboží či služeb (zjednodušeně se jedná o provozovny, které byly/jsou na základě krizových opatření uzavřeny, např. maloobchod s oděvy, s obuví, s motorovými vozidly, restaurace, kina, kadeřnictví, a další).

Program samozřejmě stanoví další podmínky a pravidla, které budou teprve upřesněny v samotné výzvě.

Pokud se rozhodnete o finanční podporu v rámci programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny požádat, rádi Vám v souvislosti s přípravou a podáním žádosti poskytneme naši podporu.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na sak@advokatvam.cz.

 

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o. 

Mgr. Štěpánka Štelcigová, advokátka

Předchozí příspěvek
Antivirus a odložení plateb pojistného
Následující příspěvek
Koronavirus a zaměstnavatelé – přehled nových opatření
Menu