Aktuality

Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách

Dne 17. dubna 2019 schválil Evropský parlament novelu směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách. Novelu musí ještě schválit Rada Evropské unie a v platnost vstoupí prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Lhůta pro implementaci novely do právních řádů členských států je stanovena na dvacet čtyři měsíců od jejího přijetí. Schválená novela směrnice o nekalých obchodních praktikách nově mezi klamavé obchodní…
———— V í c e

Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení ze dne 28. května 2019, sp. zn. 8 Cmo 102/2019 potvrdil, že podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě, a nikoliv například na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy. Svým rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci upravil nesprávný závěr soudu prvního stupně (Krajského soudu v Brně), který připustil, že zisk lze…
———— V í c e

Povinnost společníka podat protest proti usnesení valné hromady se neaplikuje při rozhodování mimo valnou hromadu

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 19. října 2017, sp. zn. 7 Cmo 31/2017 odchýlil od závěru soudu prvního stupně, podle kterého protest ve smyslu ustanovení § 192 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech nahrazuje písemné vyjádření společníka k rozhodování mimo valnou hromadu. Odvolací soud  naopak uvedl, že ze zákonné úpravy lze dovodit, že společník má povinnost podat protest…
———— V í c e

(Ne)diskriminace zájemce o nájem

Realitní makléř nemůže vybírat nájemníky podle jejich etnické či jiné příslušnosti (Romové, zdravotně postižení, cizinci). Takovému pokynu vlastníka nemovitosti nemůže vyhovět. Rozhodl tak Okresní soud v Litoměřicích, který uložil realitní kanceláři povinnost omluvy, nepřiznal ale žalující požadované odškodnění. Naopak sám vlastník bytu takovou možnost má. Může se zcela svobodně rozhodnout, komu svůj majetek pronajme, a své rozhodnutí nemusí navenek žádným…
———— V í c e
Menu