Aktualizace informací týkajících se podpory zaměstnavatelů ze strany státu

Dovolujeme si aktualizovat informace týkající se podpory zaměstnavatelů ze strany státu (Cílený program na ochranu zaměstnanosti „Antivirus“). Oproti původnímu Programu, jak byl schválen dne 19. a 23. března 2020 Vládou ČR, došlo dnes, zřejmě v důsledku připomínkování Programu ze strany různých zájmových skupin i odborníků, k poměrně zásadním změnám. Dále uvádíme alespoň stručný přehled těchto změn.

Na svém jednání konaném dne 31. března 2020 Vláda ČR schválila úpravu Programu Antivirus spočívající zejména v tom, že oproti původním pěti režimům podpory (A až E) se budou aplikovat pouze dva režimy, a to:

 

Režim A: nucené uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření vlády či nařízení karantény příslušným úřadem, přičemž:  

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy, a
  • příspěvek státu zaměstnavatelům by měl činit 80% z vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů (další rozdíl oproti původnímu znění Programu), maximálně však do výše 39.000 Kč

 

Režim B: tzv. „související hospodářské potíže“, tedy

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku;
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku;
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku, a
  • příspěvek státu zaměstnavatelům by měl činit 60% z vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů (další rozdíl oproti původnímu znění Programu), maximálně však do výše 29.000 Kč

Podrobná pravidla jsou dle sdělení MPSV upravena v Metodice k Programu Antivirus a jakmile bude zveřejněna, budeme Vás informovat.

Dle sdělení MPSV se Program Antivirus rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Přesné podmínky a postup budou ještě zveřejněny. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky by mělo být dle sdělení MPSV zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Žádosti se budou podávat u Úřadu práce ČR. 

Na základě Vaší žádosti jsme připraveni pro Vás zpracovat kompletní přípravu žádosti na klíč. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte e-mailem (sak@advokatvam.cz) nebo telefonicky  (261 198 160).

Předchozí příspěvek
Koronavirus a často kladené otázky – obecné
Následující příspěvek
Městský soud v Praze zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví
Menu