Úvěrové moratorium

Dne 17. dubna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb., který přináší tzv. úvěrové moratorium, tedy možnost odkladu splátek úvěrů. Hlavní zásady zákona shrnujeme v otázkách a odpovědích níže.

Kdo si může odložit splátky?

Splátky si mohou odložit fyzické osoby – spotřebitelé a podnikatelé – osoby samostatně výdělečné činné i právnické osoby. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však žadatel nebude muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat. 


Jaké splátky lze odložit?

Splátky je možné odložit u spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je možné splácení odložit u smluv, které byly sjednány před
26. březnem 2020, čerpány ale mohou být i po tomto datu. Odklad splátek v režimu zákonného moratoria se vztahuje na úvěry a hypotéky, poskytované bankami i nebankovními poskytovateli.


Na co se úvěrové moratorium nevztahuje?

Možnost odložení splátek se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní a revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník ke dni 26. března 2020 se splácením v prodlení delším než třicet dnů.


Na jak dlouho lze splátky odložit?

Splátky lze odložit buď do konce července (na tři měsíce), nebo do konce října tohoto roku (tzn. na šest měsíců). Délka splácení se adekvátně prodlouží především o dobu, po kterou běžel odklad splátek. Také je potřeba počítat s tím, že se splátkový kalendář prodlouží o úroky, které budou nabíhat po dobu odkladu. Přesný propočet po odkladu splátek musí poskytnout poskytovatel úvěru do třiceti dnů.


Odkdy poběží odklad splátek?

Jako první bude odložena splátka v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kdy dlužník oznámí odložení splátek věřiteli. Pokud tedy oznámíte odložení splátky v dubnu, odloží se vám splátky od května. Když oznámíte odklad až v květnu, splátky se vám odloží od června. V takovém případě se však moratorium zkracuje. Jak uvedeno výše, moratorium běží do července, resp. do října. Pokud o odklad splátek požádáte až v květnu, běží odklad splátek dva měsíce (za červen a červenec) resp. pět měsíců (za červen až říjen). O odklad splátek lze požádat nejpozději v září 2020, v takovém případě bude odložena říjnová splátka.


Jak je to s úroky během moratoria?

Během doby odkladu splátek je úvěr nadále úročen podle uzavřené smlouvy. U spotřebitelé a OSVČ se odkládají i splátky úroků, úroky přirostlé za dobu moratoria spotřebitelé a OSVČ zaplatí až po splacení celé jistiny. U právnických osob se moratorium vztahuje jen na jistinu, úroky musí platit dle uzavřené smlouvy tzn. v původních termínech splátek. Úrok naběhlý během odložení splácení nebude mít vliv na výši splátek. Ty zůstanou i nadále v původně smluvené výši, pouze dojde k přepočítání doby splácení.

U spotřebitelů je navíc omezena výše úroků. Ta může dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení, která aktuálně činí 9% p.a.


Co když se strany na odkladu splátek již dohodly?

Odkladu splátek v režimu zákonného moratoria může dlužník využít i tehdy, pokud se na odložení splátek již dohodl se svým věřitelem. V takovém případě si dlužník může vybrat variantu, která je pro něj výhodnější. Zákonné moratorium může dlužník u věřitele uplatnit, i když už začala platit dohoda stran o odkladu splátek.


Jaké přílohy se přikládají?

K oznámení je nutno přiložit čestné prohlášení, ve kterém dlužník prohlásí, že jeho finanční situace byla negativně dotčena pandemií koronaviru.


Je odklad splátek zpoplatněn?

Za umožnění odkladu splátek v režimu zákonného moratoria si věřitel nesmí účtovat žádné poplatky. Jiná situace je, pokud dlužník s věřitelem uzavře dohodu o odložení splátek mimo rámec zákona o úvěrovém moratoriu, v takovém případě si věřitel poplatek za vyřízení odkladu splátek účtovat může. 


Bude mít odklad splátek vliv na posouzení úvěruschopnosti dlužníka v budoucnosti, např. při žádosti o další úvěr?

Pokud dlužník není v prodlení se splácením úvěru, odklad splátky se nijak negativně neprojeví v Bankovním registru.

 

Máte-li k výše uvedenému jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat na sak@advokatvam.cz

 

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.

Mgr. Barbora Prokůpková, advokátka

Předchozí příspěvek
Lex Covid nabyl účinnosti. Komu může pomoci?
Následující příspěvek
Právní vztahy k nemovitostem: Často kladené otázky
Menu