Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách

Dne 17. dubna 2019 schválil Evropský parlament novelu směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách. Novelu musí ještě schválit Rada Evropské unie a v platnost vstoupí prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Lhůta pro implementaci novely do právních řádů členských států je stanovena na dvacet čtyři měsíců od jejího přijetí. Schválená novela směrnice o nekalých obchodních praktikách nově mezi klamavé obchodní praktiky zařazuje mediálně intenzivně sledovaný zákaz dvojí kvality zboží v rámci Evropské unie, ze kterého však bude existovat řada výjimek.

Předchozí příspěvek
Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě
Následující příspěvek
Privilegovaný způsob oddlužení pro dětské dlužníky
Menu