Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení ze dne 28. května 2019, sp. zn. 8 Cmo 102/2019 potvrdil, že podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě, a nikoliv například na podkladě uzavřené kolektivní smlouvy. Svým rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci upravil nesprávný závěr soudu prvního stupně (Krajského soudu v Brně), který připustil, že zisk lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky také na základě ujednání v kolektivní smlouvě.

Předchozí příspěvek
Povinnost společníka podat protest proti usnesení valné hromady se neaplikuje při rozhodování mimo valnou hromadu
Následující příspěvek
Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách
Menu