Je šíření koronaviru COVID 19 trestný čin?

S účinností od 13. 3. 2020 se na základě nařízení vlády č. 75/2020 Sb., mezi nakažlivé lidské nemoci řadí i onemocnění COVID-19. Způsobení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření zmíněného onemocnění, byť i z nedbalosti, tak může založit trestní odpovědnost jak fyzické, tak právnické osoby.

S účinností od 13. 3. 2020 se na základě nařízení vlády č. 75/2020 Sb., mezi nakažlivé lidské nemoci řadí i onemocnění COVID-19. Způsobení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření zmíněného onemocnění, byť i z nedbalosti, tak může založit trestní odpovědnost jak fyzické, tak právnické osoby.

Vyšší sazby za páchání trestných činů

Trestní zákoník vyjmenovává několik trestných činů, jejichž kvalifikované skutkové podstaty pamatují na současný stav panující v ČR, a sice stav vážně ohrožující život nebo zdraví lidí. Tyto kvalifikované skutkové podstaty vybraných trestných činů, mezi které se řadí i frekventované trestné činy jako např. krádež či podvod, stanovují velmi přísné trestní sazby, byť se z pohledu způsobené škody může jednat o bagatelní trestnou činnost. Trestní odpovědnost dopadá jak na fyzické, tak i na právnické osoby.

Šíření poplašné zprávy

V souvislosti vyhlášením nouzového stavu a vysokým znepokojením obyvatelstva ČR je třeba upozornit na skutkovou podstatu trestného činu „šíření poplašné zprávy“. Vzhledem ke snadnému přístupu k sociálním sítím, prostřednictvím kterých je možno působit na velké skupiny lidí, a k množství různých dezinformací, které se chtě nechtě v souvislosti s nemocí COVID-19 šíří, je třeba velmi zodpovědně a pečlivé uvážit vlastní projevy tak, aby nedošlo ke spáchání zmíněného trestného činu, kterého se může dopustit jak fyzická, tak právnická osoba.

za Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.

Mgr. Jan Pokorný

 

Následující příspěvek
COVID 19 – Výzvy, které musí podnikatelé i korporace urgentně řešit
Menu