ÚOOÚ uložil pokuty za spam zasílaný do datových schránek

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) začátkem roku 2021 na svých stránkách informoval, že uložil první nepravomocné pokuty za zneužití údajů k šíření nevyžádaných zpráv, které se objevily v datových schránkách občanů.

Možnost odeslání poštovních datových zpráv zdarma byla zavedena na základě usnesení vlády České republiky z konce října 20020. Cílem bylo usnadnění elektronického styku občanů i státní správy navzájem v době nouzového stavu.

ÚOOÚ již dříve upozornil, že možnost dočasně posílat poštovní datové zprávy zdarma nesmí být zneužívána. Občané i firmy by proto měli dbát na to, aby používali poštovní datové zprávy řádným způsobem, a naopak upozornil na případy zneužití tohoto způsobu komunikace.

Úřad uložil pokutu celkem 11 společnostem, které zneužily možnost zasílání poštovních datových zpráv zdarma, na základě desítek stížností držitelů datových schránek. Uvedené společnosti zpracovávaly tisíce adres datových schránek fyzických osob a související osobní údaje pro rozesílání nejrůznějších nabídek zboží a služeb prostřednictvím systému datových schránek, a to, aniž by tomu předcházel např. zákaznický či jiný obdobný vztah, který by z pohledu nařízení GDPR zakládal možnost zasílání sdělení tohoto typu z titulu oprávněného zájmu. Společnosti nedisponovaly ani jiným právním důvodem pro odesílání nabídek zboží a služeb.

V návaznosti na toto jednání ÚOOÚ dále shledal, že došlo rovněž k porušení informační povinnosti kontrolovaných subjektů dle nařízení (tedy povinnosti informovat dotčené subjekty údajů, kteří kontrolovaným subjektům osobní údaje neposkytli sami, o zpracování jejich osobních údajů).

ÚOOÚ s jednotlivými společnostmi zahájil správní řízení, přičemž za uvedená porušení uložil nepravomocně celkem 11 subjektům pokutu v souhrnné výši 3.111.000 Kč. S uvedenými společnostmi navíc Ministerstvo vnitra může zahájit řízení a uložit pokutu za přestupek za zneužití poštovních datových zpráv k nevyžádaným a potenciálně nebezpečným spamům.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na sak@advokatvam.cz.

 

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.
Mgr. Barbora Prokůpková, advokátka

Předchozí příspěvek
Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Následující příspěvek
Aktuální změny ve vztahu k evidenci skutečných majitelů
Menu