Aktuální změny ve vztahu k evidenci skutečných majitelů

Skutečným majitelem je podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě.

Obchodní korporace, jakož i další právnické osoby měly povinnost zapsat svého skutečného majitele do konce roku 2017. Právnické osoby, které tak neučinily, jednají v rozporu se zákonem, v současnosti za to však nehrozí žádná přímá sankce.

To se změní od 1. června 2021, kdy nabude účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, zavádějící nový přestupek, jehož se dopustí evidující osoba (společnost, která má skutečného majitele), která nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů nebo která nezajistí, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje poté, co soud nesprávné údaje vymaže bez náhrady. Za tento přestupek bude možno uložit pokutu až do výše 500.000 Kč.

Kde již nyní narážejí společnosti na problémy, pokud nemají skutečného vlastníka v evidenci zapsaného, jsou situace při žádostech o poskytnutí bankovních služeb, v rámci veřejných zakázek, při úschovách. V takových případech je buď skutečný majitel dokládán ad hoc nebo je narychlo prováděn zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, neboť to např. banka vyžaduje.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích. Evidence je nyní neveřejná, ale od 1. června 2021 bude moci každý získat částečný výpis platných údajů – jméno, stát bydliště, rok a měsíc narození a státní občanství skutečného majitele, údaje o postavení skutečného majitele, údaj o velikosti přímého nebo nepřímého podílu skutečného majitele a další údaje.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na sak@advokatvam.cz.

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.
Mgr. Naďa Kramná, advokátka

Předchozí příspěvek
ÚOOÚ uložil pokuty za spam zasílaný do datových schránek
Následující příspěvek
Velká novela zákoníku práce – připomenutí nejdůležitějších změn
Menu