# ADVOKÁT

Mgr. Štěpánka Štelcigová

Štěpánka Štelcigová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2014. Již za studií sbírala zkušenosti jako právní asistent v advokátní kanceláři butikového typu zaměřené převážně na zahraniční klientelu, kde poté absolvovala i svou tříletou koncipientskou praxi. Advokátní zkoušku složila začátkem roku 2018 a hned poté se přidala k týmu Advokátní kanceláře Vítek Mrázek Kramný s.r.o. Ve své praxi se věnuje zejména pracovně-právní problematice, smluvní agendě v oblasti občanského i obchodního práva a právu obchodních společností. Zaměstnavatelům poskytuje poradenství v oblasti uzavírání i ukončování pracovních poměrů včetně přípravy a revizí veškeré dokumentace, mimo jiné i vnitřních předpisů týkajících se ochrany oznamovatelů (tzv. whistleblowing). Zpracovává pro klienty stanoviska k nejrůznějším sporným otázkám v oblasti pracovně-právních vztahů. Štěpánka se podílela na řadě významných akvizičních transakcí včetně due diligence procesů. Významné zkušenosti získala také při poskytování komplexních právních služeb klientovi podnikajícímu v oblasti facility managementu.

Štěpánka mluví anglicky.

Menu