# ADVOKÁT

Mgr. Jan Pokorný

Jan Pokorný promoval na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v roce 2010. V průběhu studia absolvoval studijní kurz na Metropolitní univerzitě v Manchesteru zaměřený na mezinárodní právo a právo Evropských společenství. V letech 2008 – 2009 studoval na Fakultě politických věd Univerzity v Miláně. V roce 2014 složil advokátní zkoušku a završil tak svou koncipientskou praxi, ve které se zaměřoval zejména na právo duševního vlastnictví a právo trestní. Tuto svou specializaci nadále prohlubuje jako advokát. Jan pro naše klienty v oblasti duševního vlastnictví zpracovává zejména agendu ochranných známek na národní, evropské i mezinárodní úrovni, stejně tak agendu průmyslových a užitných vzorů apod. V rámci této agendy zajišťuje nejen podávání přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví, jejich správu, prodlužování platnosti, ale provádí i rešerše v jednotlivých databázích průmyslového vlastnictví a zastupuje vlastníky předmětů průmyslového vlastnictví v řízeních před příslušnými úřady, popřípadě soudy. Jan má zkušenosti i v oblasti sporů týkajících se internetových domén. V oblasti trestního práva Jan dlouhodobě poskytuje komplexní služby, a to již od počátku trestního řízení jako obhájce, ale i jako zmocněnec poškozených. Zastupuje naše klienty jak v přípravném řízení, tak i v řízení před soudy. Vyjma výše uvedených specializací se Jan též věnuje smluvní agendě v oblasti občanského i obchodního práva.

Jan mluví anglicky (pasivně italsky).

Menu