# SPOLEČNÍK

JUDr. Petr Mrázek

Petr Mrázek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval UK CELS program organizovaný univerzitou Queen Mary and Westfield College v Londýně se zaměřením na mezinárodní obchodní právo a právo společností. Zároveň absolvoval stáž u významné mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields. Ve své právní praxi se specializuje na obchodní právo včetně práva mezinárodního obchodu a mezinárodní přepravy, spornou agendu, včetně rozhodčího řízení (arbitráž) a insolvence.

Je zapojen v International Distribution Institute Association (IDI), sdružující přední právní odborníky na oblast obchodního zastoupení a distribuce a franchisingu z celého světa, jako specialista pro Českou republiku.

V květnu 2019 byl na 3 roky zvolen do představenstva IDI jako zástupce vybraných specialistů z jednotlivých zemí. Petr je dále členem České asociace pro soutěžní právo a několik let působil v odborné sekci, členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Mimo vlastní advokátní činnost působí Petr Mrázek i jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, je rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno, je zařazen na seznamu rozhodců u Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska pro spory v oblasti mezinárodní distribuce podle Swiss Rules a je zapsaným mediátorem. V rámci své vzdělávací a publikační činnosti přednášel mezinárodní obchodní právo na Vysoké škole aplikovaného práva v  Praze a byl odborným vedoucím kolektivu autorů psaného manažerského kursu „Právní otázky v automobilovém průmyslu“ organizovaného nakladatelstvím Institute for International Research, je autorem kapitoly o České republice v knize Fundamentals of Franchising in Europe vydané Americkou advokátní komorou v roce 2017 a spoluautorem publikace Advokátní právo vydané nakladatelstvím Beck v roce 2017.

Petr Mrázek je aktivně zapojen v České advokátní komoře jako zástupce regionálního představitele ČAK pro Prahu, člen výboru pro výchovu a vzdělávání a dále i jako zkušební komisař ČAK pro obor obchodní právo.

Petr mluví anglicky.

Menu