# SPOLEČNÍK

JUDr. Petr Mrázek

Petr Mrázek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval UK CELS program organizovaný univerzitou Queen Mary and Westfield College v Londýně se zaměřením na mezinárodní obchodní právo a právo společností. Zároveň absolvoval stáž u významné mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields. Ve své právní praxi se specializuje na obchodní právo včetně práva mezinárodního obchodu a mezinárodní přepravy, distributorské smlouvy a obchodní zastoupení, automobilový průmysl a další obory, spornou agendu, včetně rozhodčího řízení (arbitráž) a insolvence a ve významné části své praxe se věnuje právu nemovitostí a dalším oblastem.

Je zapojen v International Distribution Institute Association (IDI), sdružující přední právní odborníky na oblast obchodního zastoupení a distribuce a franchisingu z celého světa, jako specialista pro Českou republiku. V letech 2019 – 2023 působil v představenstvu IDI jako zástupce specialistů na distribuci a obchodní zastoupení z jednotlivých zemí.

Petr Mrázek zastupoval klienty v řadě sporů, jejichž hodnota dosahovala výše stovek milionů korun před civilními soudy i v arbitrážním řízení, v tuzemsku i v zahraničí, včetně zastupování u Soudního dvora EU. Petr zároveň působí i jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, je zařazen na seznamu rozhodců u Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska pro spory v oblasti mezinárodní distribuce podle Swiss Rules, dále je uvedený na seznamu rozhodců Evropské komise pro dvoustranné spory v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi a je rozhodcem Národního rozhodčího soudu pro sport. Dlouhodobě se věnuje mediačnímu řízení a je zapsaným mediátorem.

V rámci své vzdělávací a publikační činnosti přednášel mezinárodní obchodní právo na Vysoké škole aplikovaného práva v  Praze a byl odborným vedoucím kolektivu autorů psaného manažerského kursu „Právní otázky v automobilovém průmyslu“ organizovaného nakladatelstvím Institute for International Research, je autorem kapitoly o České republice v knize Fundamentals of Franchising in Europe vydané Americkou advokátní komorou v roce 2017 a spoluautorem publikace Advokátní právo vydané nakladatelstvím Beck v roce 2017. Od roku 2023 se Petr aktivněji zapojil do práce ve významném právnickém spolku Karlovarské právnické dny a byl zvolen do předsednictva.

Petr Mrázek je aktivně zapojen v České advokátní komoře jako zástupce regionálního představitele ČAK pro Prahu, a dále i jako zkušební komisař ČAK pro obor obchodní právo.

Petr mluví česky a anglicky.

Menu