# SPOLEČNÍK

JUDr. Ing. Dalibor Vítek

Dalibor Vítek promoval v roce 1976 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1980 na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor zahraniční obchod). Advokátem je od roku 1994. Dalibor Vítek získal bohaté zkušenosti v oblasti právní problematiky spojené se zahraniční obchodní činností při své dlouholeté činnosti pro jednu z největších organizací zahraničního obchodu. Zastupoval klienty u soudů včetně rozhodčích soudů v tuzemsku i v zahraničí a podílel se na právní přípravě mnoha složitých mezinárodních projektů. Vykonával řadu vrcholových funkcí v obchodních a investičních společnostech. Byl rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze a rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Dalibor mluví anglicky a německy (pasivně rusky a španělsky).

Menu