# EX PARTNER

JUDr. Ing. Dalibor Vítek

Dalibor Vítek jako zakládající partner kanceláře, již ukončil svoji dlouhodobou právní praxi, nicméně zůstává příležitostně zapojen do dění v kanceláři a často ještě pomůže cennou radou založenou na celoživotních zkušenostech a intenzivní práci. Dalibor Vítek získal bohaté zkušenosti v oblasti právní problematiky spojené se zahraniční obchodní činností při své dlouholeté činnosti pro jednu z největších organizací zahraničního obchodu. Zastupoval klienty u soudů včetně rozhodčích soudů v tuzemsku i v zahraničí a podílel se na právní přípravě mnoha složitých mezinárodních projektů. Vykonával řadu vrcholových funkcí v obchodních a investičních společnostech. Byl rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze a rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Dalibor mluví anglicky a německy (pasivně rusky a španělsky).

Menu