# ADVOKÁT

JUDr. Helena Mertová

Helena Mertová v advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Věnuje se smluvní agendě a právní asistenci obchodním společnostem, včetně vymáhání pohledávek a zastupování před soudy. Specializuje se na oblast pracovního práva, má významné zkušenosti se zastupováním zaměstnanců i zaměstnavatelů, především při ukončování pracovních poměrů. Z oblasti občanského práva se zabývá především problematikou rozvodů manželství a řešení s ní souvisejících otázek, včetně majetkových vyrovnání.

Helena mluví francouzsky a německy.

Menu