Trestní právo

Trestní právo je jedním z důležitých pilířů, na kterých naše advokátní kancelář stojí. V této oblasti pro naše klienty poskytujeme komplexní služby. Můžeme nabídnout dlouholeté zkušenosti s obhajobou klientů v oblasti majetkové a hospodářské kriminality, ale i v jiných oblastech trestního práva. Zároveň důsledně hájíme i práva poškozených v trestním řízení. Máme zkušenosti jak s drobnou kriminalitou, tak s rozsáhlou a organizovanou trestnou činností.

Vzhledem k bohaté praxi v oblasti obchodního práva jsme si dobře vědomi velmi úzké hranice mezi jednáním dovoleným a jednáním, které může vyústit až v trestní postih. Trestní právo je stále více formalizováno. Proto se soustřeďujeme mj. i na právní poradenství podnikajícím právnickým i fyzickým osobám, řídícím zaměstnancům a manažerům, kteří jsou v důsledku své profesní činnosti často vystaveni riziku přísných trestních sankcí, aniž by si toto riziko předem uvědomovali. Ke spokojenosti našich klientů tak problémy v oblasti trestního práva nejen řešíme, ale snažíme se jim zejména aktivně předcházet.

Menu