Sporová agenda, rozhodčí řízení a mezinárodní arbitráž

Naše klienty zastupujeme při řešení sporů před tuzemskými i zahraničními soudy, v oblasti občanského, obchodního i správního práva. V případě, kdy se jedná o mezinárodní spor, využíváme naše úzké kontakty s nejlepšími zahraničními advokáty a právními poradci ve většině evropských zemí, ale i z řady dalších zemí světa. Kancelář nabízí spolehlivé právní poradenství i v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže. Soudili jsme se na Slovensku, v Rusku, Albánii, Německu, Francii a Anglii, řešili jsme pohledávky v Belgii, Iráku i v Sýrii.

Velké zkušenosti mají partneři kanceláře i v oblasti rozhodčího řízení, a to jak z pohledu právního zástupce sporné strany, tak i z pohledu rozhodce/arbitra. Petr Mrázek působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, je rozhodcem Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno a je také zařazen na seznamu rozhodců u Rozhodčího institutu obchodních komor Švýcarska pro spory v oblasti mezinárodní distribuce podle Swiss Rules.

Menu