Smluvní agenda se zaměřením na obchodní smlouvy

Poradenství v oblasti obchodního práva je historicky pilířem našich právních služeb. Pro malé, střední i velké společnosti poskytujeme komplexní obchodně právní poradenství. Radíme a asistujeme při sjednávání obchodních smluv nebo naše klienty přímo zastupujeme, zpracováváme, revidujeme a připomínkujeme smluvní dokumentaci, provádíme právní analýzy. Nejčastěji se zabýváme kupními, distributorskými a provizními smlouvami, ale i řadou jiných typů smluv jako jsou například smlouvy licenční, nájemní, o dílo nebo smlouvy o úvěru.

Kancelář má v této oblasti řadu stálých klientů z různých oborů, primárně z automobilového průmyslu, z plynárenství, nápojového průmyslu, obchodní firmy zabývající se výrobou a distribucí strojírenských výrobků, zemědělských strojů, přírodní i luxusní kosmetiky a řady jiných.

Menu