Rodinné firmy – komplexní poradenství

Pro řadu našich klientů pracujeme již více než dvacet pět let. Stáli jsme při nich, když s podnikáním začínali, zakládali pro ně první obchodní společnosti a poskytovali poradenství při zajišťování financování pro jejich provoz. Následně jsme těmto klientům poskytovali komplexní právní podporu při jejich růstu, a to od každodenní právní agendy zahrnující tvorbu a aktualizaci standardních korporátních dokumentů, právní poradenství managementu či řešení obchodních sporů, až po náročnou právní asistenci při realizaci přeměny obchodní korporace a akvizice konkurentů. Dlouhodobé spolupráce s těmito klienty si velmi vážíme a jsme rádi, že se na nás s důvěrou obracejí také při řešení otázky nástupnictví a předávání úspěšně vybudovaného rodinného businessu potomkům, jakož i v případech, kdy se rozhodnou úspěšně vybudovanou společnost prodat. S těmito klienty zůstáváme v úzkém kontaktu i poté, kdy se rozhodnou opustit každodenní svět businessu, a poskytujeme jim právní poradenství i při dalších aktivitách spočívajících například ve správě majetku, zakládání svěřenských fondů, či investování v tuzemsku i zahraničí.

Menu