Privátní klientela, rodinné právo

Čas běží a soukromé osoby jsou rády, když část svých soukromých starostí mohou předat spolehlivým právním poradcům a získají prostor pro jiné aktivity. V posledních letech se rozšiřuje počet našich klientů v oblasti rodinného práva, kdy klienty zastupujeme před soudy a řešíme rozvody, majetková vypořádání manželů, svěření dětí do péče, ale i domácí násilí. Radíme ale i při koupi či nájmech nemovitostí, při uzavírání pracovního poměru nebo výpovědi z práce, reklamacích aut nebo jiných výrobků, při způsobení újmy na zdraví a v celé řadě dalších životních situací. Našimi klienty jsou vysocí manažeři i ostatní zaměstnanci často z řad našich korporátních klientů, tuzemští i zahraniční zájemci o nákup, prodej či nájem pozemku nebo jiné nemovitosti, zájemci o založení společnosti v České republice i v zahraničí a zejména velké množství fyzických osob, které potřebují řešit své rodinné vztahy včetně otázek dědického práva.

Menu