Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní poradenství jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Zajišťujeme přípravu pracovních smluv, vnitřních předpisů i jiné pracovně právní dokumentace, radíme s úpravou smluv pro vysoké manažery, včetně otázek odměňování, konkurenčních doložek či odstupného, řešíme ukončení pracovních poměrů včetně hromadného propouštění zaměstnanců a umíme poradit i s otázkami spojenými s ochranou osobních údajů zaměstnanců. Zaměstnavatele i zaměstnance zastupujeme ve sporech týkajících se neplatné výpovědi, pracovních úrazů a dalších otázek.

Menu