Ochrana osobních údajů – GDPR

V oblasti zpracování a ochrany osobních údajů poskytujeme našim klientům komplexní poradenství pro splnění povinností, které v souvislosti s činností správců či zpracovatelů zavádí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinné od května 2018.

Pro naše klienty provádíme analýzu datových toků osobních údajů, nastavení smluvní dokumentace (smlouvy se zákazníky, Privacy Policy, vnitropodnikové směrnice, souhlasy, smlouvy o zpracování osobních údajů apod.), balanční testy oprávněného zájmu, analýzu rizik a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), poradenství v souvislosti s ohlašováním bezpečnostních incidentů, při předávání osobních údajů, nastavení vztahů mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů apod.

Dále poskytujeme podporu kontrolovaným subjektům v průběhu kontroly dozorovým orgánem (Úřad pro ochranu osobních údajů) či zastupování v řízeních před dozorovým orgánem, případně před soudy. Poskytujeme rovněž poradenství v oblasti nastavení cookies a šíření obchodních sdělení.

V oblasti zpracování a ochrany osobních údajů provádíme rovněž školení. Ve spolupráci s partnerem zajišťujeme služby pověřence osobních údajů (DPO).

Menu