Insolvence

I v oblasti insolvenčního práva poskytujeme právní služby jak věřitelům, tak dlužníkům, a to v celém průběhu insolvenčního řízení. Ocitne-li se dlužník našeho klienta v úpadku, zajišťujeme podání přihlášky pohledávky, zastupujeme klienta proti správci, který pohledávku popře a řešíme situace, kdy insolvenční správce zahrne majetek klienta do majetkové podstaty nebo na něj uplatňuje jiné právo.

Menu