Duševní vlastnictví, Softwarové právo a IT

Současná doba klade větší a větší nároky na právní zabezpečení osobní i profesní sféry života. V neustále se zrychlujícím vývoji je mnohdy rozhodujícím faktorem mezi úspěchem a neúspěchem důsledné zajištění a ochrana všech práv, která se pojí s duševní činností. Právo duševního vlastnictví již delší dobu v důsledku stále rychleji se rozvíjejících technologií a nových postupů nabývá na důležitosti, a proto je třeba o výsledky duševní činnosti náležitě pečovat. V této oblasti poskytujeme klientům komplexní služby na národní i mezinárodní úrovni. Stejně tak poskytujeme našim klientům právní služby v oblasti softwarového práva a IT.

V oblasti duševního vlastnictví se specializujeme zejména na ochranné známky a průmyslové vzory, a to na národní i mezinárodní úrovni, jakož i na národní úrovni v zahraničí, a to na základě dlouhodobé a kvalitní spolupráci s našimi osvědčenými partnery.

Spravujeme stovky ochranných známek a desítky průmyslových vzorů a jsme schopni provádět rešerše v národních i mezinárodních databázích.

Máte-li zájem o další informace týkající se problematiky přihlášky ochranné známky či průmyslového vzoru včetně přehledu o cenách za právní služby v této oblasti, rádi Vám je poskytneme.

Více zde

Ochranné známky a průmyslové vzory

 • svým klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů,
  zejména zpracování přihlášek a zastupování v řízení před úřadem, a to na národní i mezinárodní
  úrovni,
 • díky naší rozsáhlé síti zahraničních kontaktů zprostředkováváme i individuální národní přihlášky
  v zahraničí,
 • provádíme kompletní právní služby v oblasti údržby ochranných známek a průmyslových vzorů,
  jejich ochrany vůči třetím stranám např. v podobě pravidelných rešerší či zastupování ve sporných
  řízení atd.,
 • zpracováváme smluvní dokumentaci, která se pojí s ochrannými známkami a průmyslovými vzory,
  např. licenční smlouvy, převody vlastnictví k ochranné známce atp., včetně zápisů adekvátních
  změn v příslušných rejstřících,
 • v případě, že máme k dispozici veškeré podklady k podání přihlášky, jsme schopni přihlášku
  zpracovat a podat v podstatě okamžitě,
 • prosté zpracování a podání přihlášky včetně související komunikace nabízíme svým klientům za
  paušální cenu 10.000 Kč,
 • ostatní právní služby týkající se ochranných známek provádíme za sjednanou hodinovou sazbu.

Skrýt

Menu