Automobilový průmysl

Auta nás baví! Proto jsme moc rádi, že již více než dvacet pět let jsme každý den po ruce řadě předních dovozců, prodejců a servisů motorových vozidel patřících mezi nejvýznamnější nadnárodní společnosti. K dispozici jsme klientům nejen při přípravě smluvní dokumentace pro prodej a servis motorových vozidel a řešení každodenních otázek spočívajících například ve vyřizování reklamací a stížností zákazníků, ale také při vytváření vzorového znění distributorských smluv podléhajících přísné regulaci nejen národního, ale zejména evropského práva hospodářské soutěže. Pozornost věnujeme rovněž novým trendům v automobilovém průmyslu (vozidla s alternativním pohonem, autonomně řízená vozidla), které pro právníky přinášejí řadu náročných výzev.

Menu