Mezinárodní obchod, distribuce a obchodní zastoupení

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o. má dlouholeté a bohaté zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu, kdy mezi její klienty patřily a patří významné exportní a importní společnosti z různých oblastí průmyslu, české i zahraniční. V rámci České republiky má naše kancelář zřejmě jednu z nejdelších praxí v oblasti mezinárodního obchodu mezi tuzemskými advokátními kancelářemi. Zaměřujeme se na poradenství, sepisování a revize mezinárodních kupních a distributorských smluv, smluv o obchodním zastoupení, zasílatelských a přepravních smluv i dalších typů kontraktů se zahraničními partnery. Distribuce a obchodní zastoupení patří k oborům, kterým naše kancelář věnuje zvláštní pozornost, a proto často podporujeme české výrobce exportující zboží do zahraničí, pro které řešíme formu prodeje v zahraničí včetně otázek financování a zajištění plateb. Partner kanceláře Petr Mrázek je zapojen v International Distribution Institute Association (IDI), sdružující přední právní odborníky na oblast obchodního zastoupení a distribuce z celého světa, jako specialista pro Českou republiku.

S mezinárodním obchodem souvisí i řešení sporů nebo vymáhání pohledávek u zahraničních soudů a mezinárodní arbitráže.

Velmi významnou podporu můžeme poskytovat tuzemským vývozcům zejména díky zapojení v mezinárodní síti právních kanceláří Parlex Group of European Lawyers, která nám ve většině zahraničních jurisdikcí umožňuje přístup k vysoce kvalifikovaným konzultacím od osvědčených právníků s dokonalou znalostí místního práva.

Menu