# ADVOKÁT

Mgr. Vanda Beringerová

Vanda Beringerová působí v advokátní kanceláři od roku 2000 a specializuje se na civilní právo, zejména pak na právo obchodní, právo obchodních společností včetně zakládání, převodu a likvidace společností, smluvní právo, vymáhání pohledávek, rodinné (opatrovnické) právo včetně rozvodové problematiky a vypořádání společného jmění manželů, zastupování před soudy a dále na problematiku práva nemovitostí včetně bytových jednotek a na problematiku bytových družstev. Bohaté zkušenosti získala Vanda Beringerová v oblasti právní problematiky týkající se daní a cel a má dlouholeté zkušenosti s komplexním poskytováním právních služeb významnému klientovi kanceláře podnikajícímu v nápojovém průmyslu.

Vanda mluví anglicky.

Menu