Novela směrnice o nekalých obchodních praktikách

Dne 17. dubna 2019 schválil Evropský parlament novelu směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách. Novelu musí ještě schválit Rada Evropské unie a v platnost vstoupí prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Lhůta pro implementaci novely do právních řádů členských států je stanovena na dvacet čtyři měsíců od jejího přijetí. Schválená novela směrnice o nekalých obchodních praktikách nově mezi klamavé obchodní praktiky zařazuje mediálně intenzivně sledovaný zákaz dvojí kvality zboží v rámci Evropské unie, ze kterého však bude existovat řada výjimek.

Předchozí příspěvek
Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě
Menu