Úpadek podílového fondu a podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

Dne 1. května 2020 nabude účinnosti novela insolvenčního zákona navazující na změny zákonů v oblasti regulace podnikání na finančním trhu. Do insolvenčního zákona jsou novelou vložena nová ustanovení § 388a až § 388c zavádějící pravidla pro úpadek podílového fondu a podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem.

Doplněním nových ustanovení do insolvenčního zákona by měla být odstraněna nejistota ohledně negativních důsledků úpadku jednoho z podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem na ostatní podfondy takové společnosti i na akciovou společnost samotnou. Za tímto účelem je podfondům a podílovým fondům nově přiznána procesní subjektivita právě (a jen) pro účely insolvenčního řízení.

Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o.

Mgr. Naďa Kramná, advokátka

 

Předchozí příspěvek
Mohou zaměstnanci veřejně kritizovat svého zaměstnavatele? Co je přípustnou kritikou?
Následující příspěvek
Velká novela zákoníku práce
Menu