Povinnost společníka podat protest proti usnesení valné hromady se neaplikuje při rozhodování mimo valnou hromadu

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 19. října 2017, sp. zn. 7 Cmo 31/2017 odchýlil od závěru soudu prvního stupně, podle kterého protest ve smyslu ustanovení § 192 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech nahrazuje písemné vyjádření společníka k rozhodování mimo valnou hromadu. Odvolací soud  naopak uvedl, že ze zákonné úpravy lze dovodit, že společník má povinnost podat protest proti usnesení valné hromady, aby se následně mohl dovolávat neplatnosti přijatého usnesení, pouze v případě, že valná hromada rozhoduje při jednání. S ohledem na vyslovený právní závěr Vrchního soudu v Praze nelze povinnost podat proti usnesení valné hromady protest vyplývající z ustanovení § 192 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech aplikovat na řízení o neplatnosti rozhodnutí valné hromady přijatého mimo jednání.

Předchozí příspěvek
(Ne)diskriminace zájemce o nájem
Následující příspěvek
Podíl na zisku lze rozdělit mezi jiné osoby než společníky jen na základě ujednání ve společenské smlouvě
Menu